უხილავი მონსტრები

  ძალიანუცნაურიარამარისქართულივირტუალურისივრცე, იმდენადგანსხვავდებაქართულივირტუალურიდარეალურიცხოვრებაერთმანეთისგანრომხანდახანმიკვირსხოლმენუთუესყველაფერი  ერთქვეყანაშიხდება ??? რეალურცხოვრებაშიპრობლემებიხომთავზესაყრელიამაგრამროგორღაცახერხებს(ვახერხებთ)  ფორუმებიდაბლოგებიოსტატურადავუაროთრეალურპრობლემებსგვერდიდავებრძოლოთ “უხილავ  მონსტრებს“.  უხილავიმონსტრებიდანყველაზე  საშიში  ქალიშვილობაა, თემაათასჯერგადაღეჭილიდავგონებ  არარსებობს  არცერთი თავმოყვარებლოგერი,რომელსაცსხვადასხვადროსთუნდაცერთიწერილიანჩანაწერიმაინცარგაეკეთებინოსამთემაზე,  ჩანაწერები როგორცწესიმკვეთრადუარყოფითია,  სხვათუარაფერიმოდურითემაადაამითსაკუთარპროგრესულობასამტკიცებ.  ყველაფერიკომიკურსახესღებულობსთუიმასაცგავითვალისწინებთრომქალიშვილობასთანბრძოლისდროშითისეთიხალხიცგამოდისრომლებაცარვარდარწმუნებულირომპრობლემებიარცმსუბუქიყოფაქცევისქალთან(შინაურობაშიბოზსრომვეძახით) შეექმნებოდათ, მაგერთიჩემიმეგობარისაკუთარწარუმატებელსექსუალურცხოვრებასსწორედ ამ ინსტიტუტს აბრალებს და არა იმ სამწუხარო ფაქტს რომ ძალიან უნდა იყოს ქალი დავალდებული ბიჭისგან  რომ ურთიერთობას სხვა განვითარება მისცეს თუ ბიჭი რომელიც არც გარეგნობით ბრწყინავს და არც ინტელექტით და ყველაფერთან ერთად მისი […]

ჩვენ ვერ დაველოდებით და ჩვენ არ დაველოდებით

ეს ფრაზა 60-იანი წლების რადიკალური სტუდენტური მოძრაობის ”სტუდენტები დემოკრატიული საზოგადოებისთვის” პრეზიდენტ კარლს ოგლსბის ეკუთვნის და იმ პერიოდში დასავლეთში მძვინვარე ახალგაზრდულ საპროტესტო მოძრაობას ეხმიანება. ოგლსბის ეს მოწოდება მოქმედებას, სოციალური ცვლილებებისა და გაუმჯობესებისაკენ აქტიურ სწრაფვას გულისხმობს, ამიტომ უნივერსალური და ყველა დროისთვის, მათ შორის ჩვენი რეალობისთვისაც რელევანტურია. მით უფრო, რომ ჩვენში ახლაღა იკიდებს ფეხს მემარცხენე იდეები და შეხედულებები, […]