4 მიზეზი, რატომაც არ მუშაობს მდიდრებზე გადასახადების შემცირების პოლიტიკა

ყველაზე მაღალი საგადასახადო განაკვეთის შემცირება არ იწვევს სამუშაო ადგილების შექმნას.