ჭდე: ქეთევან გიორგიშვილი; კიოლნის უნივერსიტეტი; პრევენციული სახელმწიფო;