ჭდე: ნინო ხელაია; კონსტიტუციის 94-ე მუხლი; თავისუფლების აქტი; კონსტიტუციონალიზმი; მიხეილ სააკაშვილი; ფისკალური პოლიტიკა;