ჭდე: მერაბ ჯანიაშვილი; ანკები; ეროვნული ბანკი; ვალი; უთანასწორობა;