ჭდე: ბაია ჯანელიძე; ახალგაზრდობის კვლევა; მეთოდოლოგია; რაოდენობრივი კვლევა; თვისებრივი კვლევა;