„სარგებელი ქვემოთ არ ჟონავს“ – რეიგანომიკა ეკონომიკისთვის საზიანოა, ამტკიცებს IMF

„სარგებელი ქვემოთ არ ჟონავს,“ – წერია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) კვლევის დასკვნაში.