პოლ კრუგმანი: ცოდნა არ არის ძალა

მზარდი უთანასწორობა არ უკავშირდება განათლებას არამედ ძალაუფლებას.