მიწოდების ეკონომიკის კრახი

სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ გადასახადების შემცირებამ და დერეგულაციის პოლიტიკამ კრახი განიცადა.