გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

2006 წლის 9 დეკემბრის კონფერენციის მასალები

თბილისი 2007

სრული ტექსტი

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

კომენტარები

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*