ნინო ხელაია: დისკურსების ლოკალიზაცია, როგორც ცნებების დროსა და სივრცეში აღქმის ხელისშემშლელი ფაქტორი

18000ავტორი: ნინო ხელაია ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი. © European.ge ორი დღის წინ გამოქვეყნდა ბაქარ ბერეკაშვილის სტატია პოსტკომუნისტურ საზოგადოებებში … ვრცლად ნინო ხელაია: დისკურსების ლოკალიზაცია, როგორც ცნებების დროსა და სივრცეში აღქმის ხელისშემშლელი ფაქტორი